Board of Director

   
  श्री. राजेंद्र अंबादास सूर्यवंशी
मा. अध्यक्ष
श्री. गणेश आगलावे
मा. उपाध्यक्ष
 
श्री. अशोक प्रतापराव गोडसे
मा. संचालक
श्री. बाळकृष्ण विठ्ठलराव रायकर
मा. संचालक
श्री. हेमंत नारायणराव रासने
मा. संचालक
श्री. राहुल माणिकराव चव्हाण
मा. संचालक
श्री. विलासराव दत्तात्रय भुजबळ
मा. संचालक
श्री. राजाराम हरिभाऊ घोडके
मा. संचालक
श्री. अमर वसंतराव कोद्रे
मा. संचालक
श्री. अरुण परशुराम शिंदे
मा. संचालक
श्री. चंद्रकांत नारायणराव मंचे
मा. संचालक
सौ. ज्योत्सना दत्तात्रय केदारी
मा. संचालिका
सौ. शर्मिला शिरीष भोसले
मा. संचालिका
श्री. सर्वेश जोशी
तज्ञ संचालक,CA
श्री. प्रताप परदेशी (Advocate)
तज्ञ संचालक
श्री. प्रकाश अनंत ताम्हणे
मुख्य कार्यकारी अधिकारी